Opsione përdorimi

section-2261b58

Individ

 • Hapet llogaria ku shtohen mjetet në pronësi ose në përdorim dhe bëhet menaxhimi i tyre me funksionet si vijon:
   • Kontroll afate vlefshmërie dokumentacioni
    • Kontroll Teknik
    • Taksa Vjetore
    • Siguracione
   • Ndjekje e konsumit të karburantit sipas:
    • Vlerës
    • Sasisë
    • Periudhës së rimbushjes
    • Kilometrave të përshkuara
   • Shërbim asistence rrugore
    • Dërgim kërkese për asistencë drejtpërdrejt nga aplikacioni
    • Kontakte
   • Shërbimet e riparim/ mirëmbajtjes
    • Shërbimet e kryera
    • Vlera e shërbimeve
   • Gjobat
    • Kontrolli i gjobave
    • Pagesa e gjobave
   • Informacione të ndryshme
    • Shërbime emergjence
    • Servise/gomisteri/pika karburanti
    • Pika parkimi

Kompani me flota mjetesh

 • Hapet llogaria ku shtohen mjetet në pronësi ose në përdorim dhe bëhet menaxhimi i tyre me funksionet si vijon: 
  • Kontroll afate vlefshmërie dokumentacioni
   • Kontroll Teknik
   • Taksa Vjetore
   • Siguracione
  • Historik shërbimesh riparimi dhe mirëmbajtje
  • Historik karburanti
  • Hapje llogarish individuale për punonjësit përdorues të mjeteve

Biznes

 • Bizneset e ndryshme servise/gomisteri/pjesë këmbimi mund të na kontaktojnë në mënyrë që të bëhet shtimi i tyre në databazën e aksesueshme nga përdoruesit e aplikacionit 4rrota.
Logo
Aplikacioni më i ri 4Rrota i jep jetë mjetit tuaj personal ose flotës së kompanisë/biznesit tuaj.

Kontakt

Rr. Ismail Qemali, nr. 32/1, Tirana, Albania

Newsletter