sherbimet

Shërbimet

  • Kërkesë për asistencë rrugore
  • Pagesa e parkingut
//www.4rrota.al/wp-content/uploads/2021/07/011-1.png
sherbimet
//www.4rrota.al/wp-content/uploads/2021/07/022-1.png

Funksionalitete

  • Regjistrimi i blerjeve të karburantit
  • Info për datat e siguracioneve
  • Info për datat e kontrollit teknik të mjetit
  • Info për shërbimet e riparim/mirëmbajtjes
  • Kontrolli i gjobave
informacione

Informacione

  • Kontakte për shërbimet e emergjencave (asistencë rrugore, policia rrugore, ambulanca, zjarrëfikësja).
  • Info për pikat më të afërta të serviseve, gomisterive, pikave të karburantit etj.
  • Info për pikat më të afërta të parkingut
//www.4rrota.al/wp-content/uploads/2021/07/022.png
Logo
Aplikacioni më i ri 4Rrota i jep jetë mjetit tuaj personal ose flotës së kompanisë/biznesit tuaj.

Kontakt

Rr. Ismail Qemali, nr. 32/1, Tirana, Albania

Newsletter